1. Trang chủ
  2. Menus and items
  3. Back-end
  4. Chỉnh sửa STPV trên thực đơn Online

Chỉnh sửa STPV trên thực đơn Online

Cập nhật 10/05/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cách sử dụng Trợ lý số MISA AVA AI tạo menu
Xem thêm more
Quản lý danh mục đơn vị tính
Xem thêm more
Quản lý danh mục STPV Online
Xem thêm more
Quản lý danh mục thực đơn Online
Xem thêm more
Thêm đơn vị tính của NVL
Xem thêm more
Cập nhật giá bán nhanh
Xem thêm more