1. Trang chủ
  2. For manager
  3. Quản lý Nhà cung cấp
  4. Gửi email phiếu đặt hàng cho Nhà cung cấp
  1. Trang chủ
  2. Storehouse
  3. Gửi email phiếu đặt hàng cho Nhà cung cấp
  1. Trang chủ
  2. Supplier
  3. Gửi email phiếu đặt hàng cho Nhà cung cấp

Gửi email phiếu đặt hàng cho Nhà cung cấp

I. MỤC ĐÍCH
II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 26/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Quản lý danh mục nhóm nhà cung cấp
Xem thêm more
Theo dõi lịch sử giao dịch với nhà cung cấp
Xem thêm more
Thêm nhà cung cấp vào danh sách
Xem thêm more
Lập danh sách nhà cung cấp từ file excel có sẵn của hàng/quán
Xem thêm more
Khai báo nhóm nhà cung cấp
Xem thêm more
Quản lý Nhà cung cấp
Xem thêm more