1. Trang chủ
  2. Promotion
  3. Gửi tin nhắn khuyến mại

Gửi tin nhắn khuyến mại

Cập nhật 13/05/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Refund Gift card
Xem thêm more
Khi khách hàng yêu cầu thanh toán hóa đơn bằng thẻ quà tặng
Xem thêm more
Kiểm tra số dư/Top-up
Xem thêm more
Phát hành thẻ quà tặng (Giftcard)
Xem thêm more
Mua M tặng N
Xem thêm more
Tặng món
Xem thêm more