1. Trang chủ
  2. Resources
  3. Các câu hỏi thường gặp
  4. Thiết lập nhiều mức thuế

Thiết lập nhiều mức thuế

 

I. MỤC ĐÍCH

Cho phép quản lý thiết lập được nhiều mức thuế để áp dụng cho từng món

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Để áp dụng thuế, quản lý cần thiết lập danh sách thuế suất như sau:

1. Vào System settings/General settings

2. Chọn Purchase/Sale, trong mục Tax và nhấn Edit

3. Tại form thêm mới mức thuế:

  • Khai báo tên và % mức thuế được áp dụng
  • Tích chọn Default để luôn áp dụng mức thuế đó khi thêm món mới

Sau đó, nhấn Save hoặc Save & Add để thêm nhiều mức thuế suất khác theo nhu cầu của nhà hàng.

  • Trường hợp với loại thuế không chọn Default, trên mỗi dòng thuế suất, chọn Select applicable item để thêm thuế cho món.

  • Trường hợp nhà hàng nhập khẩu file thực đơn trước khi thiết lập thuế, với các món nhập khẩu trước đó chương trình không tự động thêm thuế suất. Để thêm thuế cho món, nhấn chọn Select applicable item.

Ngoài ra, khi khai báo thực đơn, cho phép quản lý chọn 1 hoặc nhiều mức thuế hoặc có thể không chọn mức thuế nào để áp dụng cho món.

III. LƯU Ý

– Khi nhà hàng thay đổi thuế Default sẽ chỉ ảnh hưởng tới dữ liệu mới (Các món mới thêm hoặc mới nhập khẩu), không ảnh hưởng tới dữ liệu món đã có từ trước.

– Trường hợp nhà hàng sửa mức thuế, chương trình tự động cập nhật lại mức thuế đã sửa.

– Cho phép nhà hàng xóa từng mức thuế đã khai báo và đáp ứng tính thuế sau khi trừ hết khuyến mại.

– Với các món có thuộc tính, khi thiết lập mức thuế sẽ được áp dụng chung cho tất cả thuộc tính có trong món.

– Với những món thuộc combo: Thuế ở các món trong combo sẽ không được áp dụng đối với với combo, chương trình sẽ tính thuế như là một món riêng lẻ.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 07/11/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Làm thế nào để in lại phiếu chế biến khi máy in lỗi hoặc hết giấy?
Xem thêm more
Nhà hàng đặt mã món bằng các kí tự số, ghi nhận nhanh món khách gọi trên phần mềm thế nào?
Xem thêm more
Theo dõi được tình trạng chế biến để chủ động trả món cho khách hàng
Xem thêm more
Cho phép gửi bếp từng lượt của order để chế biến đúng thời gian
Xem thêm more
Các vấn đề lỗi thường gặp khi sử dụng phần mềm bán hàng
Xem thêm more
Thiết lập Non-cash Adjustment
Xem thêm more