1. Trang chủ
  2. Add-ons and integrations
  3. Kết nối SMS Marketing

Kết nối SMS Marketing

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhà hàng gửi SMS về thông tin receipt và promotion cho khách hàng để tiết kiệm các chi phí về in ấn và quảng cáo

II. XEM PHIM HƯỚNG DẪN

Xem phim hướng dẫn Tại đây.

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Vào mục Intergrations, chọn tính năng SMS Marketing và chọn Kết nối

a. Tại tab Chung:

1. Chương trình hiển thị danh sách các gói SMS đã đáp ứng, chọn gói SMS có thể mua và nhấn Mua

2. Khai báo thông tin người mua và tích chọn Save information for next time

Sau đó, nhấn Thanh toán

3. Sau khi kết nối thành công, màn hình hiển thị thông báo như ảnh dưới đây.

Chương trình hiển thị thông tin gói mua ở phần bên phải, bao gồm: Số lượng SMS được sử dụng của gói, giá gói.

Trong trường hợp kết nối thất bại, màn hình hiển thị cảnh báo.

Lưu ý: Chỉ đáp ứng mua từng gói mỗi lần, không cho phép mua nhiều gói một lần

b. Tại tab Tin nhẵn mẫu

– Phần mềm có sẵn mẫu tin nhắn giúp chủ nhà hàng có thể sử dụng ngay

– Trường hợp chủ nhà hàng muốn soạn mẫu khác với mẫu có sẵn của chương trình, nhấn Sửa để thực hiện chỉnh sửa tin nhắn theo mong muốn.

c. Tại tab Lịch sử mua hàng

– Hiển thị các trường thông tin: Ngày mua, người mua, SĐT, email, số tiền

– Trong lần đầu truy cập, mặc định hiển thị thông tin dữ liệu theo bộ lọc Today. Từ các lần tiếp theo lấy lên dữ liệu theo lịch sử lọc gần nhất và sắp xếp lần mua mới nhất lên đầu dòng

IV. CHÚ Ý

– Trường hợp khách hàng chọn Disconnect, màn hình hiển thị cảnh báo Bạn có chắc chắn muốn ngừng sử dụng dịch vụ SMS Marketing không?

– Sau khi ngắt kết nối, quay trở lại màn hình ứng dụng:

  • Giữ nguyên lưu lượng tin nhắn có thể sử dụng. Chương trình ẩn các tính năng gửi tin nhắn ở promotion trên trang quản lý và POS
  • Không cho phép khách hàng gửi tin nhắn receipt sau khi thanh toán đơn hàng.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 17/01/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Quản lý đánh giá của khách hàng sau khi chi tiêu
Xem thêm more
Gửi tin nhắn
Xem thêm more