1. Trang chủ
 2. App Installation
 3. Quản lý thiết bị
 4. Quản lý danh sách thiết bị

Quản lý danh sách thiết bị

I. MỤC ĐÍCH

Giúp chủ nhà hàng quản lý được danh sách thiết bị để phục vụ cho công việc quản lý và bảo trì

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Trên trang quản lý, vào Thiết lập hệ thống/Quản lý vai trò

2. Chương trình bổ sung thêm quyền Truy cập danh sách thiết bị tại các vai trò

3. Tại chuyên mục Assign role hiển thị thêm tab Device

 • Tích chọn quyền ViewEdit
 • Nhấn Save để lưu lại thiết lập

4. Sau khi được phân quyền, tại menu điều hướng, bổ sung danh mục Subscription/Devices. 

Quản lý sẽ xem được danh sách các thiết bị được sắp xếp theo thời gian đăng nhập thiết bị gần nhất đến xa nhất.

Từ trang này, quản lý có thể chỉnh sửa, kiểm tra hoặc vô hiệu hóa thiết bị POS.

Bảng sau đây cung cấp tóm tắt các trường thông tin của thiết bị kết nối thành công vào server:

CỘT MIÊU TẢ
1. Loại thiết bị – Lấy lên thông tin loại thiết bị kết nối thành công vào server
2. Tên thiết bị – Lấy tên thiết bị nhà của nhà cung cấp đã đặt

Lưu ý: Không cho phép đặt trùng tên thiết bị. Trường hợp trùng tên thiết bị, màn hình hiển thị cảnh báo Tên thiết bị đã tồn tại.

– Khi sửa tên thì hệ thống sẽ gợi ý tên thiết bị theo quy tắc như sau:

 • Tên thiết bị_Số thứ tự
 • Ví dụ: Nhà hàng có 2 thiết bị là Tablet A2, khi đăng nhập vào server thì thiết bị được kết nối là Tablet A2. Còn Tablet A2 gợi ý lưu lại là Tablet A2_2.
3. Model Hiển thị thông tin kiểu máy của thiết bị
4. ID của thiết bị  Hiển thị một dãy số định dạng cho thiết bị
5. Địa chỉ IP  Hiển thị thông tin mạng và không cho phép sửa
6. Phiên bản Đó là phiên bản của CUKCUK bán hàng
7. Địa chỉ MAC Đó là địa chỉ vật lý của một thiết bị mạng
8. Serial Number Hiển thị một chuỗi ký tự duy nhất dùng để xác định thông tin thiết bị
9. Imei
 • Hiển thị một mã số nhận dạng thiết bị di động, bao gồm 15 số dùng để phân biệt các thiết bị di động với nhau.
 • Mỗi số IMEI chỉ tồn tại duy nhất cho 1 thiết bị
10. Mã phần cứng Đó là ID phần cứng của thiết bị
11. Ngày kết nối Hiển thị ngày thiết bị đăng nhập lần đầu vào domain nhà hàng
12. Ngày kích hoạt Hiển thị ngày kích hoạt thiết bị
13. Ghi chú
 • Giới hạn 256 ký tự
 • Dạng Freetext

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 28/11/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?