1. Trang chủ
  2. Orders
  3. Full Service
  4. Thanh toán
  5. Tiện ích khác
  6. Bổ sung nghiệp vụ Batch out trên thiết bị bán hàng

Bổ sung nghiệp vụ Batch out trên thiết bị bán hàng

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhà hàng có thể xem được chi tiết tổng tiền giao dịch trên máy quẹt thẻ để kiểm tra chính xác dòng tiền trước khi đóng máy.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Đăng nhập vào trang quản lý bằng tài khoản của bạn

2. Từ menu điều hướng, đi tới System settings/General settings

3. Chọn Purchare/Sale, tại mục Sales, nhấp vào Edit và tích chọn Allow to close batch manually

Sau đó, nhấn Save để lưu thay đổi

4. Trong ứng dụng POS nhà hàng, chọn Closeout để xem toàn bộ danh sách các lần nhà hàng đã Closeout.

5. Chương trình lấy lên toàn bộ danh sách các lần nhà hàng đã Closeout và lần giao dịch chưa đẩy lên ngân hàng của máy quẹt thẻ.

6. Để Closeout, nhấp chuột vào dòng Current Batch để mở màn hình chi tiết batch

7. Chọn Close out để thực hiện đóng máy quẹt thẻ, tức thời hệ thống sẽ truyền lệnh close out sang máy quẹt thẻ để nhận lệnh đóng máy.

8. Nhấn Print total reports nếu nhà hàng cần theo dõi và lưu trữ lại thông tin.

III. LƯU Ý

– Chỉ hiển thị tính năng này nếu nhà hàng có thiết lập trên trang quản lý và được phân quyền.

– Sau khi nhà hàng thực hiện Close out:

  • Các giao dịch không thể add tip, void cho khách hàng
  • Khi hủy phải tính năng refund

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 10/10/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cách tắt phí Non-cash adjustment
Xem thêm more
Thêm tip trên màn hình phụ trước khi thanh toán
Xem thêm more
Thiết lập Non-cash Adjustment trên POS
Xem thêm more
Lựa chọn cách tính phí Gratuity trước hoặc sau khuyến mại
Xem thêm more
Thiết lập nhiều mức thuế trên POS
Xem thêm more