Cách tắt phí Non-cash adjustment

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhân viên/QLNH thu được đúng số tiền khi thực hiện Sale manually

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Trên PC/POS, khi thực hiện Sale manually nhân viên thu ngân có thể tắt phí Non-cash adjustment bằng cách nhấn vào biểu tượng .

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 24/05/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cải tiến cách tính Gratuity
Xem thêm more
Thêm thông tin thẻ khi thanh toán Other card
Xem thêm more
Phương thức thanh toán
Xem thêm more
Bổ sung nghiệp vụ Batch out trên thiết bị bán hàng
Xem thêm more
Thêm tip trên màn hình phụ trước khi thanh toán
Xem thêm more
Thiết lập Non-cash Adjustment trên POS
Xem thêm more