1. Trang chủ
 2. Orders
 3. Full Service
 4. Thanh toán
 5. Tiện ích khác
 6. Thiết lập nhiều mức thuế trên POS
 1. Trang chủ
 2. Orders
 3. Full Service
 4. Các thiết lập khác
 5. Thiết lập nhiều mức thuế trên POS

Thiết lập nhiều mức thuế trên POS

I. MỤC ĐÍCH

Cho phép nhà hàng thiết lập một món ăn với nhiều mức thuế

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Để áp dụng thuế khi bán hàng, nhà hàng cần thiết lập danh sách thuế suất như sau:

1. Tại màn hình chính, vào mục Settings 

2. Chọn Tax & Fee: Trong mục Tax on goods & Services, nhấp Add Tax Rate để thêm nhanh mức thuế.

3. Tại form thêm mới mức thuế:

 • Khai báo tên và % mức thuế được áp dụng
 • Tích chọn Default 

Sau đó, nhấn Save

Ngoài ra, khi khai báo thực đơn, cho phép quản lý chọn 1 hoặc nhiều mức thuế hoặc có thể không chọn mức thuế nào để áp dụng cho món.

III. LƯU Ý

– Chương trình đáp ứng tính thuế sau khi trừ hết khuyến mại

– Chương trình không giới hạn loại thuế được Default và cho phép người dùng sửa/xóa từng mức thuế đang thiết lập.

– Với các món có thuộc tính, khi thiết lập mức thuế sẽ được áp dụng chung cho tất cả thuộc tính có trong món.

– Với những món thuộc combo: Thuế ở các món trong combo sẽ không được áp dụng đối với với combo, chương trình sẽ tính thuế như là một món riêng lẻ.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 06/10/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cách tắt phí Non-cash adjustment
Xem thêm more
Thiết lập và sử dụng tính năng Cash-in/out
Xem thêm more
Bổ sung nghiệp vụ Batch out trên thiết bị bán hàng
Xem thêm more
Thêm món ăn vào thực đơn trên POS
Xem thêm more
Thiết lập theo dõi hàng tồn kho trên thực đơn
Xem thêm more
Thêm tip trên màn hình phụ trước khi thanh toán
Xem thêm more