Gửi tin nhắn

I.MỤC ĐÍCH

Giúp chủ nhà hàng thực hiện gửi tin nhắn chăm sóc khách hàng tới danh sách khách hàng cần chăm sóc.
Giúp chủ nhà hàng xem lại được lịch sử gửi tin nhắn và thực hiện gửi lại tin nhắn thất bại.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Gửi tin nhắn Promotion

Bước 1: Vào chức năng Promotion, chọn loại khuyến mại cần gửi SMS và nhấn Send SMS để thực hiện gửi tin nhắn.

Bước 2: Chọn khách hàng cần gửi trong danh sách khách hàng đã được thiết lập

Chương trình thực hiện gửi hàng loạt tin nhắn cho danh sách khách hàng đã chọn bằng cách nhấn Send SMS.

Bước 3: Nhấn Yes để thực hiện gửi tin nhắn tới khách hàng

Hệ thống sẽ thực hiện gửi tin tới khách hàng và thông báo kết quả số lượng tin nhắn hợp lệ.

Ngoài ra, quản lý nhà hàng có thể theo dõi kết quả, ý kiến đánh giá của người dùng bằng cách nhấn chọn View SMS Marketing để xem chi tiết.

2. Gửi tin nhắn Receipt

Bước 1: Trên màn hình thanh toán, chọn Send Receipt Via SMS và nhấn Done

Bước 2: Nhập SĐT khách hàng và nhấn Send

Với thông tin hợp lệ, màn hình hiển thị thông báo thành công như ảnh dưới đây.

Sau đó, nhấn Done để hoàn thành hóa đơn

Sau khi khách hàng đánh giá và gửi lại form đánh giá. Quản lý nhà hàng có thể dễ dàng theo dõi chi tiết báo cáo trên trang quản lý tại mục Report/Marketing/Customers review

III. LƯU Ý
  1. Phần mềm đáp ứng gửi loại tin nhắn Chăm sóc khách hàng.
  2. Tin nhắn chỉ được gửi thành công nếu không chứa từ khóa trong Danh sách từ khóa chặn của nhà mạng.
  3. Chủ nhà hàng có thể nhập tối đa 160 ký tự, với các tin nhắn dài, phần mềm sẽ gửi thành nhiều tin nhắn theo quy định của nhà mạng.

Chúc Anh/chị thực hiện thành công!

Cập nhật 03/10/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Quản lý đánh giá của khách hàng sau khi chi tiêu
Xem thêm more
Kết nối SMS Marketing
Xem thêm more