1. Trang chủ
  2. Nhà hàng thực hiện đăng ký domain ban đầu như thế nào?

Nhà hàng thực hiện đăng ký domain ban đầu như thế nào?

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhân viên kinh doanh, đối tác đăng ký được tài khoản dùng thử ban đầu 

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Vào website để đăng ký tài khoản: https://register.cukcuk.com/

Bước 2: Nhập thông tin đăng ký

  • Country: United States
  • Mobile phone: Thông tin bắt buộc
  • Email: Thông tin bắt buộc
  • Restaurant name: Bắt buộc và không trùng với các tên khác
  • Staff ID: Thông tin được cung cấp riêng

Bước 3: Vào email và lấy Activation Code hệ thống gửi về, nhập thông tin Activation Code

Nhấn Activate

Bước 4: Đăng nhập vào tài khoản bằng tài khoản được gửi vào email

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 28/07/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?