1. Trang chủ
  2. No-contact ordering
  3. QR Ordering
  4. Phân quyền QR Ordering

Phân quyền QR Ordering

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhà hàng thiết lập trang gọi món tại bàn để khách hàng có thể tự thao tác gọi món/thanh toán nhanh trên thiết bị cá nhân khi tới nhà hàng dùng bữa

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1. Đăng nhập vào phần mềm CUKCUK chạy trên trình duyệt web.
2. Vào Thiết lập hệ thống/Quản lý vai trò

3. Để phân quyền nhân viên đảm nhận tính năng, tại cột Tên vai trò, chọn vai trò muốn phân quyền

4. Tại mục phân quyền, chọn No-contact ordering và tích chọn Sử dụng tại dòng QR Ordering

Sau đó, nhấn Lưu

Cập nhật 08/09/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Xử lý đơn khi khách hàng tự gọi món
Xem thêm more
Thiết lập QR Ordering
Xem thêm more