Thiết lập Kiosk

I. MỤC ĐÍCH

Giúp khách hàng có thể đặt món và thanh toán trực tiếp tại kiosk mà không cần phải đợi lâu để được phục vụ.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Trên trang quản lý, chọn No-contact ordering/Kiosk/Thiết lập.

Bước 2: Chọn tab Appearance, nhấn Edit.

– Cập nhật hình ảnh hoặc video, chương trình mặc định hiển thị sẵn 3 hình ảnh và cho phép bạn thêm/xóa ảnh tùy ý.

– Thiết lập logo, màu chủ đạo của nhà hàng để hiển thị trên kênh

Sau đó, nhấn Save.

Bước 3: Chọn tab Order, nhấn Edit.

– Chương trình mặc định 2 hình thức phục vụ hiển thị trên Kiosk, bao gồm: Dine-in Take away và cho phép bạn thiết lập lại.

– Nhập gợi ý để khách hàng có thể yêu cầu nhanh chóng khi đặt món

– Chọn thông tin mà bạn muốn thu thập từ khách hàng

Sau đó, nhấn Save.

Bước 4: Chọn Payment, nhấn Edit để thiết lập phương thức thanh toán, chương trình mặc định chọn cả Credit CardCash.

Bước 5: Chọn Languager, nhấn Edit để lựa chọn ngôn ngữ cho Kiosk.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 17/01/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?