1. Trang chủ
  2. Kitchen
  3. Tùy chỉnh các loại phiếu in thay đổi khi gửi bếp

Tùy chỉnh các loại phiếu in thay đổi khi gửi bếp

I. MỤC ĐÍCH

Cho phép quản lý tùy chọn in hoặc không in các loại phiếu in thay đổi khi gửi bếp

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Vào phân hệ System settings/General settings/Purchase/Sale.

2. Tại phần Sale, nhấn Edit và tích chọn Send order changes to the kitchen.

3. Tùy chọn các thiết lập muốn in khi có thay đổi.

Sau đó, nhấn Save.

III. LƯU Ý

1. Trường hợp nhà hàng Thêm món mới, chương trình mặc định luôn in phiếu gửi bếp và không phụ thuộc vào các thiết lập trên trang quản lý.

2. Trường hợp nhà hàng Thêm món mới thêm các THAY ĐỔI khác trên order (Các thay đổi đó được tùy chọn là không in phiếu xuống bếp trên trang quản lý), chương trình chỉ in phiếu thêm món mới, không in phiếu in thay đổi.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 25/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Quản lý danh mục bếp
Xem thêm more
Phân quyền vai trò sử dụng KDS trên Tablet
Xem thêm more
Thêm bếp/bar
Xem thêm more