1. Trang chủ
  2. Staff
  3. Cách lập bảng tính lương cho nhân viên
  1. Trang chủ
  2. Clock-in/Clock-out
  3. Cách lập bảng tính lương cho nhân viên

Cách lập bảng tính lương cho nhân viên

I. MỤC ĐÍCH

Giúp QLNH lập bảng tính lương hàng tuần hoặc hàng tháng tùy theo quy định của nhà hàng.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1. Thiết lập mức lương cho nhân viên

Trên trang quản lý, QLNH có thể thiết lập lương cho nhân viên.

Với nhân viên mới, vào Utilities\Staff.

Nhập thông tin của nhân viên và điền mức lương theo giờ áp dụng cho nhân viên tại ô Wage. Sau đó, nhấn Save để lưu thiết lập.

Với nhân viên cũ, để cập nhật mức lương, đi đến HR Management\Payroll và chọn Update hourly wage. Nhập mức lương mới của nhân viên rồi nhấn Save để lưu thiết lập.

2. Tạo bảng lương

Trên trang quản lý, chọn Add và chọn thời gian tính lương. Bấm Load data để lấy dữ liệu. Sau đó nhấn Save để lưu bảng lương.

Ngoài ra, QLNH có thể in bảng lương của nhân viên trực tiếp trên POS. Đi đến Clock-in/out.

Chọn khoảng thời gian tính lương. Sau đó nhấn Print.

Tích chọn All staff để in bảng chấm công tổng hợp.

Đây là mẫu in bảng chấm công tổng hợp.

Tích chọn từng nhân viên để in bảng chấm công của từng nhân viên.

Đây là mẫu in bảng chấm công của nhân viên.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 23/05/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Quản lý danh mục nhân viên
Xem thêm more
Quản lý danh sách chấm công
Xem thêm more
Kiểm tra bảng công
Xem thêm more
Chấm công
Xem thêm more
Nhật ký tài khoản
Xem thêm more
Quản lý truy cập phần mềm
Xem thêm more