1. Trang chủ
  2. For manager
  3. Quản lý chấm công
  4. Kiểm tra bảng công
  1. Trang chủ
  2. Clock-in/Clock-out
  3. Kiểm tra bảng công

Kiểm tra bảng công

I. MỤC ĐÍCH 

Giúp quản lý theo dõi được thời gian vào – ra của nhân viên qua bảng công

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Trên trang quản lý, chọn Timekeeping

2. Màn hình chấm công thể hiện trực quan trạng thái làm việc của nhân viên trong nhà hàng.

3. Bạn có thể xem trạng thái làm việc, cập nhật chấm công và xem lịch sử chấm công của từng nhân viên.

4. Hệ thống hỗ trợ xuất file Tổng số giờ làm việc theo từng nhân viên.

– Trên màn hình chấm công, chọn Export

– File xuất hiển thị như sau:

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 26/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cách lập bảng tính lương cho nhân viên
Xem thêm more
Quản lý danh sách chấm công
Xem thêm more
Chấm công
Xem thêm more