1. Trang chủ
  2. Mô hình triển khai

Mô hình triển khai

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhân viên kinh doanh, nhà hàng nắm được mô hình phù hợp để triển khai sản phẩm CukCuk

II. MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

  1. Mô hình 1:
  • Đối tượng sử dụng: Nhà hàng vừa và nhỏ, có ít khu vực, các khu vực ở gần nhau 
  • Mô hình phù hợp

2. Mô hình 2:

  • Đối tượng sử dụng: Nhà hàng vừa có nhiều khu vực, các khu vực ở xa nhau
  • Mô hình triển khai:

Cập nhật 28/07/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?