1. Trang chủ
  2. Menus and items
  3. Back-end
  4. Nhập khẩu thực đơn trên 1 tệp
  1. Trang chủ
  2. For manager
  3. Quản lý thực đơn
  4. Nhập khẩu thực đơn trên 1 tệp

Nhập khẩu thực đơn trên 1 tệp

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhà hàng nhập khẩu món ăn, đồ uống, sở thích phục vụ và các mức thuế suất nhanh chóng, dễ dàng trên cùng 1 tệp.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Trên trang quản lý, đi đến Menu và chọn Menu POS/QR Ordering. Nhấn vào Import here để tải xuống tệp mẫu.

Tệp Excel này có 4 sheet: Example, Taxes, Modifiers Menu. Sheet Example đưa ra các hướng dẫn nhập thông tin.

Trước khi thêm món vào menu, vui lòng nhập thuế và nhóm STPV. Ở sheet Taxes, điền tên thuế và mức thuế suất. Nếu muốn đặt làm thuế mặc định thì điền dấu “x”. Nếu không thì để trống.

Ở sheet Modifiers, nhập tên nhóm STPV và các STPV có trong nhóm này cùng với giá nếu có. Điền dấu “x” vào cột Default nếu STPV hay được order hoặc vào cột Inactive nếu STPV đó không còn.

Về kênh bán hàng, chỉ điền dấu “x” vào kênh nhà hàng không bán.

Ở sheet Menu, nhấp vào mũi tên trỏ xuống để chọn loại món. Sau đó điền các thông tin khác của món. Lưu ý rằng không thể nhập tên thuế hay nhóm STPV ở sheet này. Nếu muốn thêm thuế hay nhóm STPV mới thì điền bổ sung ở sheet Modifiers hoặc Taxes rồi quay lại sheet Menu để chọn.

Sau khi thêm tất cả các món vào menu, quay lại trang quản lý để nhập khẩu tệp vừa điền. Bấm Select để chọn tệp nhập khẩu. Sau đó nhấn Proceed để sang bước tiếp theo.

Ở bước Import results, chương trình hiển thị số món, số thuế và số nhóm STPV nhập khẩu thành công và không thành công.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 11/04/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Quản lý danh mục đơn vị tính
Xem thêm more
Quản lý danh mục STPV Online
Xem thêm more
Quản lý danh mục thực đơn Online
Xem thêm more
Thêm đơn vị tính của NVL
Xem thêm more
Chỉnh sửa STPV trên thực đơn Online
Xem thêm more
Cập nhật giá bán nhanh
Xem thêm more