1. Trang chủ
  2. Menus and items
  3. Back-end
  4. Thêm nhanh ảnh món khi thiết lập thực đơn

Thêm nhanh ảnh món khi thiết lập thực đơn

I. Mục đích

Hướng dẫn người dùng cập nhật nhanh ảnh món khi thiết lập thực đơn trên hệ thống

II. Các bước thực hiện

1. Trên trang quản lý, chọn Menu/Menu online/Update image

2. Lựa chọn Update selected imges hoặc Update one at a time

Trường hợp 1: Chọn Update selected images

– Cho phép người dùng tải lên nhiều ảnh cùng một lúc

– Sau khi chọn ảnh, nếu tên ảnh chưa giống với mã của món ăn, đồ uống thì tiến hành đổi tên ảnh.

Nhấn Update để hoàn tất.

– Di chuyển chuột vào biểu tượng thông báo để biết nguyên nhân câp nhật không thành công

Lưu ý: Nếu tải nhiều hơn số ảnh cho phép, màn hình hiển thị cảnh báo You cannot seclect more than 100 images. Please check again.

Note: The number of the seclected images is {…}

Trường hợp 2: Chọn Update one at time

– Nhấn vào biểu tượng và chọn Without image

– Kéo và thả hoặc nhấp vào biểu tượng để tải lên ảnh của món ăn

Sau đó, nhấn Update để hoàn tất quá trình thêm nhanh hình ảnh món vào thực đơn.

Sau khi cập nhật hình ảnh món thành công, màn hình sẽ hiển thị thông báo như ảnh dưới đây.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 03/04/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Quản lý danh mục đơn vị tính
Xem thêm more
Quản lý danh mục STPV Online
Xem thêm more
Quản lý danh mục thực đơn Online
Xem thêm more
Thêm đơn vị tính của NVL
Xem thêm more
Chỉnh sửa STPV trên thực đơn Online
Xem thêm more
Cập nhật giá bán nhanh
Xem thêm more