Tặng món

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhà hàng thiết lập chương trình khuyến mại tặng món cho khách

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Để xây dựng chương trình khuyến mại giảm giá món, thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn Khuyến mại và nhấn vào biểu tượng và chọn Tặng món

Bước 2: Tại Tab khuyến mại, khai báo các thông tin về chương trình khuyến mại

Lưu ý:

  • Nhà hàng có thể thiết lập thời gian áp dụng khuyến mại hoặc không áp dụng
  • Với thiết lập thời gian áp dụng theo giờ trong ngày thì khi thanh toán mặc định lấy theo thời gian tạo order
  • Nhà hàng có thể lựa chọn giảm giá bằng % hoặc bằng tiền cố định. Giá trị giảm giá được áp dụng cho toàn bộ các món trong danh sách thiết lập

Bước 3: Thiết lập giới hạn lượt áp dụng Chương trình khuyến mại

 

ĐIỀU KIỆN

 

MIÊU TẢ

Số lượng hóa đơn tối đa được áp dụng Số lần áp dụng sẽ được dần trên mỗi hóa đơn (Tính cả trên hóa đơn hủy)
Số lần được áp dụng trên một khách Số lần áp dụng sẽ được được trừ dần trên mỗi hóa đơn (Tính cả trên hóa đơn bị hủy)

Bước 4: Tab Điều kiện áp dụng, lựa chọn điều kiện để chương trình khuyến mại có hiệu lực

Khai báo điều kiện khuyến mại tùy thuộc vào chính sách khuyến mại của nhà hàng

Lưu ý: Nhà hàng chỉ đc chọn thiết lập Tự động áp dụng khi thanh toán nếu thiết lập trước đó không yêu cầu điều kiện áp dụng (No condition required)

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 26/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Kiểm tra số dư/Top-up
Xem thêm more
Phát hành thẻ quà tặng (Giftcard)
Xem thêm more
Mua M tặng N
Xem thêm more
Giảm giá theo món
Xem thêm more
Giảm giá theo hóa đơn
Xem thêm more