1. Trang chủ
  2. Orders
  3. Full Service
  4. Thanh toán
  5. Các hình thức thanh toán
  6. Thêm thông tin thẻ khi thanh toán Other card

Thêm thông tin thẻ khi thanh toán Other card

I. MỤC ĐÍCH

Giúp thu ngân dễ dàng ghi nhận thông tin thẻ khi thanh toán trên máy cà thẻ khác.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Khi thanh toán máy cà thẻ cho loại thẻ của khách bị lỗi, thu ngân có thể cà thẻ bằng máy khác. Để ghi lại thông tin thẻ, chọn Other card và nhấn Pay. 

Điền 4 số cuối của thẻ và chọn loại thẻ. Sau đó, nhấn Done để hoàn thành.

Sau đó, QLNH có thể đối chiếu các giao dịch thanh toán nhanh chóng dễ dàng tại phần Transactions.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 24/05/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cải tiến cách tính Gratuity
Xem thêm more
Cách tắt phí Non-cash adjustment
Xem thêm more
Phương thức thanh toán
Xem thêm more
Thanh toán theo nhiều hình thức
Xem thêm more
Thanh toán theo item
Xem thêm more
Thanh toán theo khách hàng
Xem thêm more