Cải tiến cách tính Gratuity

I. MỤC ĐÍCH

Thông thường khi phục vụ nhóm khách đông, nhà hàng áp dụng mức phí gratuity cố định và chia đều cho các khách. Tuy nhiên, đôi khi có nhóm khách quá đông cần nhiều nhân sự phục vụ nên cần áp dụng mức phí gratuity cao hơn hoặc đôi khi trong nhóm khách đi ăn, khách muốn được tính phí gratuity theo số tiền thánh toán. Do đó, CukCuk cải tiến cách tính Gratuity cho phép nhà hàng sửa nhanh phí gratuity và chia phí gratuity theo số tiền thanh toán của từng khách khi thanh toán.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Thiết lập chia phí gratuity theo số tiền thanh tiền thanh toán

Trên trang quản lý, đi đến System settings\Locations Settings.

Tại tab Purchase/Sale, chọn Gratuity và tích Calculate based on paid amount.

Trên PC/POS, sau khi nhấn Pay, chọn Split by guest và chọn khách để thu tiền. 

Nhấn Pay rồi Next payment nếu tiếp tục tính tiền khách tiếp theo hoặc Pay more later để hoàn thành.

2. Sửa nhanh phí gratuity khi thanh toán

Để có thể sửa nhanh phí gratuity khi thanh toán, quản lý nhà hàng cần phân quyền này trên trang quản lý. Đi đến System settings/Role management.

Chọn nhân viên được phân quyền.

Tại tab Payment, tích Add/Change gratuity fee by order.

Trên PC/POS, sau khi nhấn Pay, tại Gratuity nhấn vào số tiền và điền phí mới. 

Sau đó, nhấn Done để áp dụng.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 01/07/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cách tắt phí Non-cash adjustment
Xem thêm more
Thêm thông tin thẻ khi thanh toán Other card
Xem thêm more
Phương thức thanh toán
Xem thêm more
Thanh toán theo nhiều hình thức
Xem thêm more
Thanh toán theo item
Xem thêm more
Thanh toán theo khách hàng
Xem thêm more