Thanh toán theo nhiều hình thức

I. MỤC ĐÍCH

Áp dụng trong trường hợp khách hàng mong muốn trả nhiều lần bằng các hình thức khác nhau

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Trên màn hình Đặt hàng trong POS nhà hàng, lựa chọn các món khách gọi theo từng nhóm thực đơn.

2. Nhấn Pay

3. Lúc này khách hàng yêu cầu thanh toán hóa đơn bằng nhiều hình thức, thu ngân thực hiện như sau:

3.1. Chọn phương thức thanh toán

– Nếu số tiền khách đưa nhỏ hơn tổng tiền còn phải thu:

 • Chọn Custom

 • Màn hình hiển thị form nhập số tiền cần thanh toán. Sau đó, nhấn Done

 • Nhấn Pay.

– Với các hóa đơn vẫn còn khoản tiền cần thanh toán, thu ngân thực hiện thanh toán tiếp bằng cách:

  • Chọn Next payment
  • Hoặc nhấn Payment more later để thực hiện thanh toán sau

3.2. Chọn thêm hình thức thanh toán khác và nhấn Pay.

4. Sau khi thanh toán hoàn tất, thu ngân có thể chọn:

 • Print Receipt cho khách
 • Add tip (Nếu khách hàng muốn thêm tiền boa)
 • Send Receipt Via SMS tới khách hàng

Sau đó, nhấn Done để đóng đơn hàng.

III. LƯU Ý

– Tại mỗi lượt thanh toán, cho phép thu ngân thực hiện Add tip và không cho phép in hóa đơn nếu thanh toán 1 phần theo Guest/Item/Cover

– Đối với các hóa đơn thanh toán nhiều phần khi đang thanh toán theo Cover/Guest/Item:

 • Sau khi nhấn Next payment, hệ thống sẽ focus vào dòng của Cover/Guest/Item
 • Không cho phép thanh toán các Cover/Guest/Item khác cho đến khi thanh toán xong phần đang chọn
 • Khi thanh toán xong các Cover/Guest/Item đang chọn thì cho phép thu ngân thực hiện thanh toán tiếp các phần khác

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 01/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cải tiến cách tính Gratuity
Xem thêm more
Cách tắt phí Non-cash adjustment
Xem thêm more
Thêm thông tin thẻ khi thanh toán Other card
Xem thêm more
Phương thức thanh toán
Xem thêm more
Thanh toán theo item
Xem thêm more
Thanh toán theo khách hàng
Xem thêm more