1. Trang chủ
  2. Menus and items
  3. Back-end
  4. Thiết lập danh sách gợi ý món trên Kiosk

Thiết lập danh sách gợi ý món trên Kiosk

I. MỤC ĐÍCH

Giúp khách hàng dễ dàng chọn món và tăng tính tương tác giữa khách hàng và nhân viên

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Vào phân hệ Menu/Menu POS/Kiosk và chọn tab Items.

2. Chọn mục Add-on items.

3. Thêm món vào bảng

Lưu ý: Người dùng được phép chọn tối đa 5 món ăn gợi ý, nếu vượt quá 5 món ăn thì sẽ ẩn nút thêm dòng.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 17/01/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Quản lý danh mục đơn vị tính
Xem thêm more
Quản lý danh mục STPV Online
Xem thêm more
Quản lý danh mục thực đơn Online
Xem thêm more
Thêm đơn vị tính của NVL
Xem thêm more
Chỉnh sửa STPV trên thực đơn Online
Xem thêm more
Cập nhật giá bán nhanh
Xem thêm more