1. Trang chủ
  2. Orders
  3. Full Service
  4. Ghi order
  5. Ghi order cho khách hàng
  6. Thiết lập giới hạn số lượng khách tối đa khi ghi order

Thiết lập giới hạn số lượng khách tối đa khi ghi order

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhà hàng thiết lập số lượng khách hàng tối đa khi ghi order

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Trên trang quản lý, vào System settings/General settings

2. Chọn mục Purchase/Sale/General và nhấn Edit, chương trình bổ sung thiết lập Maximum of guests on each order: Cho phép nhập số lượng khách hàng tối đa mà nhà hàng mong muốn.

  • Mặc định số lượng: 20 và chỉ cho phép nhập tối đa số lượng là 50
  • Trường hợp nhập số lượng >50, màn hình hiển thị cảnh báo The number can’t exceed 20. Please check again.

3. Trên POS, tại màn hình chính, vào Settings

4. Chọn General settings và bỏ tích chọn Skip entering the number of guests when selecting a tablet.

– Khi thu ngân tạo order cho khách, phần mềm cho phép ghi nhận số lượng khách hàng tối đa được thiết lập trên trang quản lý.

Lưu ý:

– Nếu thu ngân nhập số lượng khách lớn hơn số lượng khách đã thiết lập trước đó thì màn hình sẽ hiển thị cảnh báo.

– Nếu số lượng của bàn lớn hơn số lượng khách hàng tối đa trên mỗi order thì khi chọn bàn, số lượng khách hàng mặc định bằng số lượng khách hàng tối đa.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 03/10/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thêm lại món đã gửi bếp vào order
Xem thêm more
Chuyển món giữa các khách hàng và giữa các bàn
Xem thêm more
Thêm mặt hàng khác vào thực đơn trên POS/PC
Xem thêm more
Thêm ghi chú
Xem thêm more
Nhà hàng đặt mã món bằng các kí tự số, ghi nhận nhanh món khách gọi trên phần mềm thế nào?
Xem thêm more
Thêm Sở thích phục vụ
Xem thêm more