1. Trang chủ
  2. Orders
  3. Full Service
  4. Các chức năng trên món
  5. Thêm mặt hàng khác vào thực đơn trên POS/PC
  1. Trang chủ
  2. Orders
  3. Full Service
  4. Ghi order
  5. Ghi order cho khách hàng
  6. Thêm mặt hàng khác vào thực đơn trên POS/PC

Thêm mặt hàng khác vào thực đơn trên POS/PC

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhà hàng khai báo các mặt hàng không có trong thực đơn khi khách gọi thêm

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Để khai báo các mặt hàng không phải là món ăn/đồ uống, thực hiện như sau:

1. Tại màn hình order món, chọn Open item

2. Nhập đầy đủ thông tin món. Sau đó, nhấn Done.

3. Món sau khi khai báo hiển thị như ảnh dưới đây.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 05/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thêm lại món đã gửi bếp vào order
Xem thêm more
Chuyển món giữa các khách hàng và giữa các bàn
Xem thêm more
Làm thế nào để điều chỉnh giá bán của món khi ghi order cho khách?
Xem thêm more
Thêm ghi chú
Xem thêm more
Nhà hàng đặt mã món bằng các kí tự số, ghi nhận nhanh món khách gọi trên phần mềm thế nào?
Xem thêm more
Thiết lập giới hạn số lượng khách tối đa khi ghi order
Xem thêm more