Thêm Sở thích phục vụ

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhân viên thêm món sở thích phục vụ của khách hàng để nhà bếp nắm được khi chế biến

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Trường hợp thu ngân được quản lý phân vai trò Quản lý thực đơn, có thể ghi nhận nhanh sở thích phục vụ như sau:

2.1. Thêm món có STPV bắt buộc:

– Trên màn hình Ghi order, khi thêm món mới có STPV bắt buộc:

  • Chọn sở thích khách yêu cầu
  • Chọn số lượng sở thích. Sau đó, nhấn Save

Lưu ý:

– Không được phép bỏ trống STPV bắt buộc, trường hợp không chọn STPV nào trên màn hình hiển thị trạng thái lỗi <Tên nhóm STPV> bắt buộc chọn

– Trường hợp nhập quá số lượng STPV bắt buộc, màn hình hiển thị trại thái lỗi <Tên nhóm STPV> chỉ chọn tối đa x, với x là số lượng 

2.2. Thêm STPV theo yêu cầu của khách

  • Trên màn hình Ghi order, nhấn vào món khách yêu cầu sở thích phục vụ, chọn Sở thích phục vụ.

– Chọn sở thích khách yêu cầu. Sau đó, nhấn Save

Lưu ý: Chỉ cập nhật STPV với những món chưa gửi bếp/bar

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 12/10/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thêm lại món đã gửi bếp vào order
Xem thêm more
Chuyển món giữa các khách hàng và giữa các bàn
Xem thêm more
Thêm mặt hàng khác vào thực đơn trên POS/PC
Xem thêm more
Thêm ghi chú
Xem thêm more
Nhà hàng đặt mã món bằng các kí tự số, ghi nhận nhanh món khách gọi trên phần mềm thế nào?
Xem thêm more
Thiết lập giới hạn số lượng khách tối đa khi ghi order
Xem thêm more