1. Trang chủ
  2. Orders
  3. Full Service
  4. Ghi order
  5. Ghi order cho khách hàng
  6. Thêm lại món đã gửi bếp vào order
  1. Trang chủ
  2. Orders
  3. Full Service
  4. Các chức năng trên order
  5. Thêm lại món đã gửi bếp vào order

Thêm lại món đã gửi bếp vào order

I. MỤC ĐÍCH

Trước đây, sau khi gửi bếp và khách muốn gọi lại món đã order, nhân viên phục vụ phải mất thời gian tìm lại món ở menu và thêm lại ghi chú. Do đó, hiện tại chương trình đã cho phép nhân viên thêm lại món đã gửi bếp.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Trên PC/POS, vào lại order của khách, nhấn vào món khách muốn gọi thêm và chọn Order more. 

Món gọi thêm bao gồm đầy đủ các ghi chú ban đầu và được thêm vào đúng khách đã gọi. Nếu cần chuyển món cho khách khác thì nhấn giữ món và di chuyển sang khách khác trong bàn.

Sau khi nhấn Fire, chương trình sẽ gửi bếp món vừa thêm này.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 25/06/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Chuyển món giữa các khách hàng và giữa các bàn
Xem thêm more
Thêm nhanh STPV khi ghi order
Xem thêm more
Thêm mặt hàng khác vào thực đơn trên POS/PC
Xem thêm more
Thêm ghi chú
Xem thêm more
Nhà hàng đặt mã món bằng các kí tự số, ghi nhận nhanh món khách gọi trên phần mềm thế nào?
Xem thêm more
Thiết lập giới hạn số lượng khách tối đa khi ghi order
Xem thêm more