1. Trang chủ
 2. Getting started
 3. Management Page Settings
 4. Thiết lập lại mật khẩu

Thiết lập lại mật khẩu

Trong trường hợp quên mật khẩu, có thể lấy lại mật khẩu đăng nhập thông qua e-mail cá nhân như sau:

*E-mail cá nhân được khai báo trong phần Danh mục/Nhân viên:

Trên trang Web:

 • Truy cập địa chỉ trang web quản lý của nhà hàng. Ví dụ: MISAAMERICA.CUKCUK.US
 • Trên màn hình đăng nhập, nhấn Quên mật khẩu.

 • Nhập Tên đăng nhập Mã xác nhận
 • Nhấn Lấy lại mật khẩu

 • Chương trình sẽ gửi Thông tin thay đổi mật khẩu vào địa chỉ e-mail đã khai báo trước đó
 • Truy cập vào địa chỉ e-mail cá nhân, nhấn vào liên kết xác nhận đổi mật khẩu để nhận mật khẩu mới

Nhấn vào thông tin Click here để xác nhận

 • Chương trình sẽ gửi mật khẩu tạm thời đến e-mail cá nhận
 • Thực hiện đăng nhập với mật khẩu mới và đổi lại mật khẩu

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 08/08/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Tìm hiểu trang tổng quan tình hình kinh doanh tại nhà hàng
Xem thêm more
Đăng nhập vào trang Quản lý
Xem thêm more
Giới thiệu về trang Quản lý
Xem thêm more