1. Trang chủ
  2. Getting started
  3. Management Page Settings
  4. Tìm hiểu trang tổng quan tình hình kinh doanh tại nhà hàng
  1. Trang chủ
  2. For manager
  3. Theo dõi tình hình kinh doanh
  4. Tìm hiểu trang tổng quan tình hình kinh doanh tại nhà hàng

Tìm hiểu trang tổng quan tình hình kinh doanh tại nhà hàng

Trang tng quan trong h thng h tr tóm tt hot đng bán hàng din ra ti nhà hàng/quán ăn, quán cafe… trên phn mm bán hàng POS. Ch nhà hàng có th qun lý t xa mi hot đng kinh doanh đang din ra, sng khách hàng có mt ti quán, doanh thu ca mt ngày, mt tun, thm chí thng kê chi tiết sng các món bán chy giúp qun lý điu chnh thc đơn phù hp vi th hiếu khách hàng.

Ch nhà hàng có th truy cp vào trang qun lý bng cách nhấn vào Mc Tng quan trên menu điu hưng. Ni dung Tng quan bao gm 3 phn chính, chi tiết Hoạt động trong ngày, Doanh thu, Các mặt hàng bán hàng. Ngoài ra, qun lý có th nhn vào biu tưngcha thông tin chi tiết đưc phn mm t đng cp nht liên tc trong ngày

I. HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY

Giúp Quản lý nhà hàng nắm được tình hình hoạt động bán hàng hàng ngày, biết mỗi ngày thu bao nhiêu tiền, số lượng order đã thanh toán, đang phục vụ, đã hủy, doanh thu ước tính và số lượng khách ăn uống tại nhà hàng

Vi h thng báo cáo ca phn mm qun lý nhà hàng CUKCUK, tc thi ch nhà hàng có th xem đưc hot đng kinh doanh đang din ra, sng order, sng khách hàng có mt ti quán và doanh thu ưc tính ca mt ngày qua các phương thc thanh toán, thm chí ch nhà hàng có th xem chi tiết đến tng mt hàng bán ra.

Tiêu đề

Miêu tả

Tiền thu

Là tổng tiền đã thu trong ngày tính đến thời điểm xem báo cáo, chi tiết theo từng hình thức bán hàng, thu nợ, khách đặt cọc

Order

Thống kê số order đã thanh toán, đang phục vụ và hủy. Lưu ý: Order đang phục vụ bao gồm cả những order đang giao hàng chưa thu tiền

Doanh thu ước tính

Doanh thu do mỗi đơn hàng tạo ra trong ngày tính từ lúc nhà hàng bắt đầu mở cửa hoạt động, sẽ ảnh hưởng đến việc thống kê báo cáo doanh thu của nhà hàng

Khách hàng

Tổng hợp số lượng khách hàng đến ăn uống tại nhà hàng theo các hình thức phục vụ

Các mặt hàng bán chạy

Các mặt hàng có số lượng bán nhiều nhất trong ngày

II. DOANH THU

Yếu tố đầu tiên và cũng quan trong nhất ảnh hướng tới lợi nhuận của nhà hàng chính là Doanh thu, giúp chủ nhà hàng xem được kết quả hoạt động kinh doanh, thể hiện kết quả việc tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của nhà hàng trong một khoảng thời gian nhất định.

Tiêu đề

Ý nghĩa

Doanh thu theo ngày Đánh giá mức độ hiệu quả trong quá trình bán hàng tại nhà hàng theo từng ngày, ảnh hưởng đến việc thống kê Báo cáo doanh thu của nhà hàng
Doanh thu theo hình thức phục vụ Đánh giá chi tiết hình hình bán hàng theo từng hình thức phục vụ. Từ đó, nhà hàng sẽ có những đề xuất, kế hoạch kinh doanh phù hợp

III. CÁC MẶT HÀNG BÁN CHẠY

Giúp quản lý nhà hàng biết được những mặt hàng nào bán ra số lượng lớn nhất

Lưu ý: Nhấn vào biểu tượngtương ứng với các báo cáo, biểu đồ để xem theo nhiều tiêu chí khác nhau

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 25/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Tình hình bán hàng
Xem thêm more
Thiết lập lại mật khẩu
Xem thêm more
Đăng nhập vào trang Quản lý
Xem thêm more
Giới thiệu về trang Quản lý
Xem thêm more