1. Trang chủ
  2. Thiết lập phần trăm Tip out

Thiết lập phần trăm Tip out

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhà hàng thiết lập phần trăm Tip out cho từng nhân viên theo quy định của nhà hàng.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Trên trang quản lý, đi đến  System settings/General settings. Ở tab Purchase/Sale, tại phần Tip nhấn chọn Tips directly nếu nhân viên được lấy toàn bộ tiền tip.

Nếu nhân viên chỉ được nhận một số phần trăm tiền tip nhất địn thì nhấn chọn Percentage rồi vào Tip percentage settings để thiết lập phần trăm tiền tip nhân viên được nhận.

Tại đây, QLNH có thể chọn nhiều nhân viên nhận cùng lúc bằng cách nhấn vào biểu tượng hình kính lúp

Chọn nhân viên áp dụng.

Điền phần trăm tip vào ô % tip. Nếu các nhân viên phía dưới có cùng mức tiền tip thì nhấn vào biểu tượng để sao chép mức tiền tip này. Sau đó nhấn Save để lưu thiết lập.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 19/03/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?