Thiết lập phiếu in bếp/bar

I. MỤC ĐÍCH

Giúp thu ngân thiết lập, căn chỉnh mẫu order in ra ở bộ phận Bếp/Bar.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Trên màn hình chính, chọn Settings

2. Chọn Printer & Template

3. Tại mục Printer & Kitchen ticket, nhấn Custom Template

4. Chọn tab Custom detail để thực hiện tùy chỉnh các thông tin của mẫu in order:

– Tùy chỉnh lại mẫu in: Chọn mẫu, tích chọn các thông tin muốn hiển thị trên mẫu in,…

– Nhấn Refresh để xem trước mẫu in sau khi thay đổi

Sau đó, nhấn Save

III. LƯU Ý

Trường hợp nhà hàng có nhiều bếp/bar, nhiều máy in, khi thực hiện tùy chỉnh mẫu in của 1 bếp thì các bếp còn lại sẽ không ảnh hưởng.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 03/11/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Bổ sung mẫu in hủy order có gạch món và mẫu in khi void
Xem thêm more
Tùy chỉnh mẫu hóa đơn, mẫu order
Xem thêm more
Kết nối máy in
Xem thêm more
Thiết lập máy in cho Bếp/Bar và Thu ngân sử dụng máy PC/POS
Xem thêm more