1. Trang chủ
  2. App Installation
  3. Printers
  4. Thiết lập và sử dụng máy in
  5. Cài đặt và kết nối máy in
  6. Thiết lập máy in cho Bếp/Bar và Thu ngân sử dụng máy PC/POS

Thiết lập máy in cho Bếp/Bar và Thu ngân sử dụng máy PC/POS

I. MỤC ĐÍCH
Giúp chọn máy in đã được cài đặt sẵn để sử dụng cho bộ phận Thu ngân (để in phiếu tạm tính, hóa đơn) và Bếp/Bar (để in order cần chế biến – trường hợp bếp/bar dùng máy in). Đồng thời cho phép tùy chỉnh các mẫu in bao gồm: mẫu hóa đơn và mẫu order cần chế biến
II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1. Trên màn hình chính, chọn Thiết lập
2. Chọn Máy in và mẫu in
3.Tại phần Thiết lập máy in và mẫu in cho thu ngân, chọn máy in triển khai cho thu ngân
(Nếu máy in chưa được cài, tiến hành cài đặt máy in bằng cách Cài trực tiếp bằng file cài đặt của máy in hoặc Thêm máy in từ Devices and Printers)
4. Nhấn In thử để xem mẫu hóa đơn đã ưng ý chưa và thiết lập lại nếu cần
Để thiết lập máy in cho bộ phận bếp/bar, thực hiện tương tự như trên
Chúc Anh/chị thực hiện thành công!
Cập nhật 03/11/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Bổ sung mẫu in hủy order có gạch món và mẫu in khi void
Xem thêm more
Tùy chỉnh mẫu hóa đơn, mẫu order
Xem thêm more
Thiết lập phiếu in bếp/bar
Xem thêm more
Kết nối máy in
Xem thêm more