Tùy chỉnh mẫu hóa đơn, mẫu order

I. MỤC ĐÍCH

Giúp chọn mẫu hóa đơn để thu ngân in ấn, thiết lập định dạng căn chỉnh mẫu hóa đơn.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Trên màn hình chính, chọn Settings

2. Chọn Printer & Template

3. Tại mục Printer & Receipts template, nhấn Custom Template

4. Tùy chỉnh các thông tin

– Tại tab General information:

  • Trường thông tin Paper sizeTemplate hiển thị mặc định và không cho phép sửa
  • Trường thông tin Number of copies: Mặc định số lượng liên =1 và cho phép sửa lại

– Tùy chỉnh nội dung hóa đơn:

  • Chọn tab Custom details
  • Tùy chỉnh thông tin trên từng chuyên mục: Header, Receipt infor, Items info, Footer

– Tích chọn Display QR code when printing bill to fire the order to pay, phần mềm sẽ hiển thị QR ở trên phiếu tạm tính, khi quét QR mở ra màn hình thanh toán của chính order đó.

– Chọn Refresh để xem trước mẫu in sau khi thay đổi

Sau đó, nhấn Save

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 03/11/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Bổ sung mẫu in hủy order có gạch món và mẫu in khi void
Xem thêm more
Thiết lập phiếu in bếp/bar
Xem thêm more
Kết nối máy in
Xem thêm more
Thiết lập máy in cho Bếp/Bar và Thu ngân sử dụng máy PC/POS
Xem thêm more