1. Trang chủ
  2. Orders
  3. Full Service
  4. Các thiết lập khác
  5. Thiết lập và sử dụng tính năng Cash-in/out

Thiết lập và sử dụng tính năng Cash-in/out

I. MỤC ĐÍCH

Giúp QLNH ghi nhận được tiền đầu ca, báo cáo tiền mặt trong ca của nhân viên và quản lý khoản tiền trong két của nhà hàng

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1. Thiết lập Cash-in/out 

Để sử dụng tính năng Cash-in/out, QLNH cần thực hiện phân quyền trên trang quản lý.

Trên trang quản lý, đi đến System settings và chọn Role management. Chọn vai trò muốn phân quyền Cash-in/out.

Ở tab Cash drawer, tích chọn Cash in hoặc Cash out hoặc cả 2. Sau đó, nhấn Save để lưu thiết lập.

QLNH có thể xem báo cáo Cash-in/out trên trang quản lý bằng cách vào phần Report\Cash in/Cash out, chọn khoảng thời gian muốn xem báo cáo rồi nhấn Load data. Để xuất khẩu báo cáo, nhấn Export.

2. Cách sử dụng Cash-in

Trên PC/POS, chọn Cash drawer.

Nhấn Add. 

Tích chọn Cash in. Ghi số tiền nhận được, chọn nhóm và nhập mô tả cho khoản tiền nhận. Sau đó, nhấn Cash in.

Nhập mã bảo vệ của nhân viên được phân quyền để mở két.

Trong ngày làm việc, nhân viên được phân quyền có thể thêm thu tiền mặt bất kì lúc nào nhận được tiền mặt.

3. Cách sử dụng Cash-out

Trên PC/POS, chọn Cash drawer.

Nhấn Add. 

Tích chọn Cash out. Ghi số tiền nhận được, chọn nhóm và nhập mô tả cho khoản tiền chi. Sau đó, nhấn Cash out.

Trong ngày làm việc, nhân viên được phân quyền có thể thêm chi tiền mặt bất kì lúc nào chi tiền mặt.

Thông tin cash-in/out được thể hiện tại màn hình này.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

 

Cập nhật 23/05/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thêm món ăn vào thực đơn trên POS
Xem thêm more
Thiết lập theo dõi hàng tồn kho trên thực đơn
Xem thêm more
Thiết lập Non-cash Adjustment trên POS
Xem thêm more
Kết nối màn hình thứ 2
Xem thêm more
Thiết lập nhiều mức thuế trên POS
Xem thêm more