Thực khách gọi giao hàng

I. MỤC ĐÍCH

Nhân viên ghi order khi khách gọi giao hàng để đóng gói và trả đơn hàng

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Để ghi order cho khách gọi giao hàng, nhân viên thực hiện như sau:

Bước 1: Lập order

1. Tại màn hình chính, mục New Order:

Chọn Delivery

2. Chương trình mặc định thời gian là ngày hiện tại: Cho phép sửa và chọn lại thời gian giao hàng

3. Chọn Customer để tìm kiếm thông tin khách hàng cần giao hoặc nhấn vào biểu tượng để thêm nhanh thông tin khách hàng

Sau đó, nhấn Done

Lưu ý:

 • Với thông tin giao hàng hợp lệ: Lưu thông tin giao hàng và chuyển đến màn hình order
 • Với thông tin giao hàng không hợp lệ: Hiển thị thông báo lỗi: Thông tin giao hàng không hợp lệ. Vui lòng thử lại.
 • Trường hợp thu ngân bỏ trống Pickup time, Customer hoặc cả 2 trường thông tin màn hình hiển thị thông báo lỗi: Thông tin giao hàng không được bỏ trống. Vui lòng kiểm tra lại.

4. Chọn các món khách gọi trong thực đơn tương tự trường hợp khách đến ăn tại nhà hàng.

Bước 2: Gửi Bếp/Bar

Sau khi khai báo xong thông tin giao hàng, xử lý theo 1 trong 2 trường hợp sau:

  • Khách yêu cầu giao ngay: Chọn FIRE để gửi order cho bếp/bar chế biến
  • Khách không yêu cầu giao hàng ngay: Chọn FIRE, chương trình sẽ lưu lại order và gần đến thời gian giao hàng, order sẽ tự động được gửi xuống Bếp/Bar chế biến trước 30 phút

Bước 3: Nhấn In tạm tính để in biên lai cho khách hàng

Bước 4: Chọn Thanh toán để xử lý thanh toán cho đơn hàng. Để biết chi tiết nghiệp vụ thanh toán, chi tiết xem tại đây.

Bước 5: Hoàn thành đơn đặt hàng

 1. Vào màn hình order và chọn đơn hàng mua mang về
 2. Nhấn vài nút Thanh toán ở bên trái màn hình
 3. Xử lý xong thanh toán
 4. Nhấn Done. Đơn hàng chuyển trạng thái đã Xong
III. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

1. Với những khách hàng cần thay đổi thông tin, thu ngân thực hiện như thế nào? 

Trả lời: 

Tại màn hình chi tiết order: Thu ngân có thể sửa tên khách hàng, thời gian giao hàng khi nhập thông tin mang về

2. Với những đơn hàng chưa gửi bếp/bar hoặc đã gửi bếp cần thay đổi thông tin, thu ngân thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Với những món chưa gửi bếp, thu ngân có thể:

 • Thực hiện xóa món: Nhấn vào biểu tượng để xóa món
 • Thay đổi số lượng món
 • Thêm STPV
 • Thêm ghi chú cho món

Với những món gửi bếp, thu ngân có thể:

 • Chuyển món sang order khác
 • Xóa món

Chúc Anh/chị thực hiện thành công!

Cập nhật 08/08/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thực khách mua mang về
Xem thêm more
Thực khách đến ăn tại nhà hàng
Xem thêm more
Xử lý đơn hàng trên POS qua các hình thức phục vụ như thế nào?
Xem thêm more