1. Trang chủ
  2. Orders
  3. Full Service
  4. Ghi order
  5. Các hình thức phục vụ
  6. Xử lý đơn hàng trên POS qua các hình thức phục vụ như thế nào?

Xử lý đơn hàng trên POS qua các hình thức phục vụ như thế nào?

I. MỤC ĐÍCH

Giúp thu ngân nhập order của khách vào phần mềm trong các trường hợp: Khách ngồi tại bàn, khách mua mang về và khách yêu cầu giao hàng nhằm quản lý và tính tiền nhanh khi khách yêu cầu thanh toán

II. ĐỂ GHI VÀ XỬ LÝ ĐƠN HÀNG TRÊN POS, NHÀ HÀNG/QUÁN THỰC HIỆN NHƯ SAU

* CÁC TRƯỜNG HỢP NGHIỆP VỤ:

1. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn Tại đây.

2. Các trường hợp nghiệp vụ:

Ghi order tại bàn: Đây là quy trình gọi món cơ bản thường được sử dụng khi khách tới ăn tại nhà hàng, cho phép thu ngân theo dõi và quản lý các đơn hàng theo sơ đồ tầng và bàn. Xem chi tiết bài hướng dẫn khách đến ăn tại nhà hàng tại đây.

Ghi order mang về: Cho phép nhân viên nhà hàng tạo, theo dõi và hoàn tất các đơn hàng khi khách mua mang về từ một địa điểm. Xem chi tiết bài hướng dẫn khách mua mang về tại đây.

Ghi order giao hàng: Cho phép nhân viên nhà hàng tiếp nhận và xử lý khi khách gọi giao hàng để đóng gói và trả đơn hàng. Xem chi tiết khách gọi giao hàng tại đây.

*CÂU HỎI THƯỜNG GẶP LIÊN QUAN ĐẾN GHI ORDER:

1. Thay đổi thông tin đơn hàng:

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn Tại đây.

2. Thanh toán

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 13/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thực khách gọi giao hàng
Xem thêm more
Thực khách mua mang về
Xem thêm more
Thực khách đến ăn tại nhà hàng
Xem thêm more