1. Trang chủ
  2. Payment methods
  3. Thêm các hình thức thanh toán khác

Thêm các hình thức thanh toán khác

I. MỤC ĐÍCH

Giúp thu ngân dễ dàng ghi nhận thêm các hình thức thanh toán khác khi bán hàng

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Trên trang quản lý, vào Danh mục/Hình thức thanh toán

Chương trình bổ sung thêm các hình thức thanh toán:

Other Card: Cho phép sửa tên và thêm mô tả

Venmo, Paypal, Zelle: Không cho phép sửa tên, được phép sửa mô tả và có thể chọn Active hoặc Inactive

Lưu ý: Trường hợp quản lý tích chọn Active, trên màn hình thanh toán sẽ hiển thị hình thức thanh toán đó.

2. Sắp xếp danh sách hình thức thanh toán

Nhấn Lên/Xuống để chuyển những thẻ thường dùng nhất lên đầu danh sách, để tiện cho thu ngân thao tác khi thu tiền khách hàng.

3. Ba thẻ đầu tiên trong danh sách sẽ xuất hiện thành 3 nút trên màn hình thanh toán của thu ngân, những thẻ còn lại nằm trong mục Khác

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 03/11/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Quản lý danh mục Hình thức thanh toán
Xem thêm more
Nhà hàng chủ động thêm hình thức thanh toán như thế nào?
Xem thêm more
Thêm hình thức thanh toán
Xem thêm more
Kết nối Authorize.net
Xem thêm more