1. Trang chủ
  2. Orders
  3. Full Service
  4. Ghi order
  5. Cách thiết lập và sử dụng Danh sách chờ (Waitlist)
  1. Trang chủ
  2. Orders
  3. Quick Service
  4. Ghi order
  5. Cách thiết lập và sử dụng Danh sách chờ (Waitlist)

Cách thiết lập và sử dụng Danh sách chờ (Waitlist)

I. MỤC ĐÍCH

Nhà hàng có thể quản lý và theo dõi hiệu quả danh sách các khách hàng đang chờ để được phục vụ, tránh tình trạng chậm trễ và quá tải trong những thời điểm đông khách.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1. Thiết lập Waitlist trên trang quản lý

Trên trang quản lý, chọn Waitlist. Tại đây, nhà hàng có thể thêm gợi ý yêu cầu. Sau đó nhấn Save.

Để gửi tin nhắn tự động, nhấn Edit ở phần Waitlist automated messages và tích chọn những hoạt động sẽ gửi tin nhắn tự động.

2. Thêm khách hàng vào danh sách chờ

Trên máy tính bảng hoặc điện thoại, vào Waitlist.

Nhấn chọn Add party. 

Tại đây, điền tên khách, số điện thoại, số lượng khách, thời gian chờ và ghi chú (nếu có). Sau đó, nhấn Done.

Nếu cần sửa thông tin của khách thì nhấn vào biểu tượng và chọn Edit.

Tiến hành sửa thông tin.

3. Xếp bàn cho khách

Khi nhà hàng có chỗ trống, nếu chỉ cần xếp 1 bàn thì nhân viên có thể kéo thả khách hàng vào bàn trống.

Khi kéo thả thành công, bàn sẽ chuyển sang màu cam.

Nếu nhóm khách cần từ 2 bàn trở lên thì nhấn nút Accept.

Tiếp theo chọn khu vực, chọn bàn, và nhấn Save.

4. Xóa khách hàng

Nếu khách hàng không đến thì nhấn vào biểu tượng và chọn No show.

Nhấn Confirm để xác nhận.

Nếu nhà hàng quá tải không thể nhận thêm khách hoặc khách gọi điện báo hủy thì nhấn vào biểu tượng và chọn Cancel.

Nhấn Confirm để xác nhận.

5. Xem lịch sử Danh sách chờ

Để xem lịch sử danh sách chờ, nhấn vào History. Tại đây, quản lý có thể xem chi tiết khách đã xếp  bàn, khách không đến và khách hủy.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 24/05/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thêm lại món đã gửi bếp vào order
Xem thêm more
Chuyển món giữa các khách hàng và giữa các bàn
Xem thêm more
Thực khách gọi giao hàng
Xem thêm more
Thực khách mua mang về
Xem thêm more
Thực khách đến ăn tại nhà hàng
Xem thêm more
Thêm mặt hàng khác vào thực đơn trên POS/PC
Xem thêm more