1. Trang chủ
  2. Orders
  3. Quick Service
  4. Ghi order
  5. Thực khách mua mang về

Thực khách mua mang về

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhân viên ghi order muốn ghi nhận đơn hàng khi khách mua mang về

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Để ghi order cho khách có yêu cầu mang về, thu ngân thực hiện như sau:

1. Chọn hình thức phục vụ To-go.

2. Trên màn hình order, khai báo thông tin khách hàng. Sau đó, nhấn Done.

3. Chạm vào món được khách gọi tại phần danh sách thực đơn. Số lần chạm tương ứng với số suất khách gọi. Nếu khách gọi nhiều suất thì có thể chạm vào ô số lượng bên cạnh món để nhập nhanh.

4. Trường hợp khách có yêu cầu thêm cho món thì chạm vào món hoặc nhấn vào biểu tượng ghi chú để ghi nhận thông tin cho khách.

5. Trường hợp giảm giá món hoặc tặng món cho khách thì chạm vào biểu tượng để áp dụng.Lưu ý: Trường hợp món bị ghi nhầm, chạm vào biểu tượng bên cạnh món để hủy món.

6. Sau khi khai báo xong thông tin order, chọn biểu tượng để chuyển danh sách món cho bếp/bar chế biến.

7. Nếu khách yêu cầu thanh toán ngay: Chọn biểu tượngChương trình tự động chuyển xuống bếp/bar để chế biến đồng thời in hóa đơn cho nhân viên giao hàng.

Bước 2: Thu tiền order mang về

1. Vào order, chọn màn hình To-go.

2. Gần đến giờ khách đến, nhấn vào biểu tượng để tìm kiếm đơn hàng có yêu cầu thanh toán trên màn hình danh sách order.

Sau đó, nhấn Pay.

3.  Nhấn vào biểu tượng và lựa chọn các chương trình khuyến mại.

4. Nhập số tiền tip khách đưa

5. Chọn phương thức thanh toán.

– Nếu khách hàng trả ngay bằng tiền mặt hoặc thẻ, lựa chọn phương thức thanh toán tương ứng: Nhâp số tiền khách đưa hoặc chọn theo gợi ý phần mềm có sẵn.

–  Nếu khách hàng thanh toán bằng Gift card, chạm vào biểu tượng và khai báo thông tin thẻ của khách.

III. LƯU Ý

1. Trường hợp nhà hàng thiết lập thanh toán trước áp dụng cho Mang đi, Giao hàng với order có giá trị từ

Lúc này, trên màn hình order, chương trình hiển thị nút Hold cho phép thu ngân lưu lại order trước khi giao hàng.

2. Trường hợp nhà hàng đặt mã món bằng các kí tự số, có thể ghi nhận nhanh món khách gọi theo kí tự số bằng chức năng PLU. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Chúc Anh/chị thực hiện thành công!

Cập nhật 22/01/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cách thiết lập và sử dụng Danh sách chờ (Waitlist)
Xem thêm more
Thực khách gọi giao hàng
Xem thêm more
Thực khách đến ăn tại nhà hàng
Xem thêm more
Ghi order cho khách hàng
Xem thêm more