1. Trang chủ
  2. App Installation
  3. Kitchen Display System
  4. Cập nhật phần mềm trên thiết bị Android

Cập nhật phần mềm trên thiết bị Android

Thiết bị Android của bạn phải chạy Android 7 trở lên. Để xác định phiên bản bạn đang sử dụng:

  1. Mở Cài đặt của thiết bị của bạn.
  2. Nhấn Giới thiệu/Cập nhật hệ thống hoặc Cập nhật phần mềm. Nếu bạn không thấy Nâng cao, hãy nhấn Giới thiệu về điện thoại.

Lưu ý: Quá trình cập nhật phần mềm ở mỗi thiết bị Android là khác nhau. Hướng dẫn cập nhật phần mềm trên thiết bị cụ thể của bạn sẽ có sẵn trên trang Hỗ trợ Android của Google .

Cập nhật 20/02/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Thiết lập phiếu trả món
Xem thêm more
Khắc phục sự cố khi làm việc với KDS
Xem thêm more
Cách sử dụng Màn hình nhà bếp KDS
Xem thêm more
Hướng dẫn cấu hình hệ thống hiển thị nhà bếp
Xem thêm more