Print receipt

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhân viên in lại hóa đơn cho khách hàng khi có yêu cầu từ khách hàng

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Để thực hiện in hóa đơn cho khách hàng, nhà hàng cần thực hiện cài đặt máy in.

Chi tiết bài hướng dẫn xem tại đây.

Chi tiết thực hiện qua những trường hợp sau:

Trường hợp 1: Đối với những hóa đơn ở trạng thái Paid

Tại màn hình Receipt, nhấn vào biểu tượng và chọn Print

Trường hợp 2: Đối với những hóa đơn ở trạng thái Refund 1 phần

Tại màn hình Receipt, nhấn vào biểu tượng và chọn Print

Trường hợp 3: Đối với những hóa đơn ở trạng thái Refund toàn phần

Tại màn hình Receipt, nhấn vào biểu tượng và chọn Print

Chúc Anh/chị thực hiện thành công!

Cập nhật 09/08/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Re-open order khi thanh toán sai
Xem thêm more
Refund receipt
Xem thêm more
Add Payment
Xem thêm more
Refund Payment
Xem thêm more
Add tip
Xem thêm more