Add tip

I. MỤC ĐÍCH

Giúp quản lý add phần tip khách hàng điền trong Merchant Copy vào cuối ngày/ca làm việc

II. XEM PHIM HƯỚNG DẪN

Tải phim hướng dẫn Tại đây.

III. CHI TIẾT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Tại màn hình Transaction, chọn giao dịch cần Add tip

2. Nhấn vào biểu tượngvà chọn Add tip


3. Nhấn Done để lưu lại tiền tip

4. Tại màn hình danh sách Transaction, chương trình cập nhật lại số tiền tip trên dòng giao dịch đó

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 11/04/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Re-open order khi thanh toán sai
Xem thêm more
Cách điều chỉnh tiền tip trên POS
Xem thêm more
Cách khóa sổ trên POS
Xem thêm more
Refund receipt
Xem thêm more
Print receipt
Xem thêm more
View payment list
Xem thêm more