Add Payment

I. MỤC ĐÍCH

Giúp quản lý bổ sung thêm khoản tiền thanh toán trong trường hợp có yêu cầu từ khách hàng

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Tại màn hình chính, chọn Receipt

Tại màn hình danh sách hóa đơn, với hóa đơn có khoản thanh toán bị Void hoặc Refund. Để cập nhật lại hóa đơn, thu ngân thực hiện theo những trường hợp sau:

Trường hợp 1: Với Receipt ở trạng thái Refund 1 phần, thao tác như sau:

Bước 1: Chọn hóa đơn cần Add payment

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng và chọn Add payment

Bước 3: Chương trình điều hướng sang màn hình order với số tiền cần cập nhật lại

– Nhấn Custom để chọn mức tiền cần Refund

Sau đó, nhấn Pay

Lưu ý: Khi Add payment hệ thống quay về hình thức Pay full amount, không được phép đổi thông tin thanh toán (Split custom amount, Slplit by guest, Split by item)

Bước 4: Tại màn hình Receipt, chương trình sẽ cập nhật lại số tiền nhân viên đã refund cho khách 

Lưu ý: Khi Add payment 1 phần khoản tiền bị void hoặc refund thì hóa đơn vừa chỉnh sửa vẫn ở trạng thái Refund

Trường hợp 2: Với Receipt ở trạng thái Refund toàn bộ, thao tác như sau:

Bước 1: Chọn hóa đơn cần Add payment

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng và chọn Add payment

Bước 3: Chương trình điều hướng sang màn hình thanh toán, cho phép nhân viên chọn mức tiền cần Refund

Sau đó, nhấn Pay

Bước 4: Tại màn hình Receipt, chương trình sẽ cập nhật lại số tiền nhân viên đã refund cho khách

Khi được add Payment toàn bộ khoản tiền bị void hoặc Refund thì hóa đơn sẽ chuyển sang trạng thái Paid

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 17/01/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Re-open order khi thanh toán sai
Xem thêm more
Refund receipt
Xem thêm more
Print receipt
Xem thêm more
Refund Payment
Xem thêm more
Add tip
Xem thêm more