1. Trang chủ
  2. For manager
  3. Quản lý nhân viên
  4. Quản lý vai trò
  1. Trang chủ
  2. Staff
  3. Quản lý vai trò

Quản lý vai trò

I. MỤC ĐÍCH

Giúp quản lý xem được thông các nhân viên trong nhà hàng/quán và phân công công việc cho từng người

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Vào Thiết lập hệ thống\Quản lý vai trò

2. Để xem danh sách nhân viên đảm nhiệm của mỗi vai trò, chọn vai trò muốn xem thông tin ở cột Tên vai trò và xem thông tin nhân viên trong phần Danh sách người dùng
3. Để thêm vai trò cho nhân viên khác: Chọn vai trò tại cột Tên vai trò, nhấn Chọn và chọn nhân viên muốn thêm vào, nhấn Chọn

Ngoài ra, quản lý có thể tùy chỉnh các quyền trên vai trò, thêm/bớt các quyền để quản lý hoạt động của nhân viên, thao tác như sau:

  • Chọn vai trò muốn tùy chỉnh quyền, nhấn Sửa

  • Tích chọn nếu muốn phân thêm quyền hoặc bỏ tích chọn nếu muốn loại bỏ quyền trên vai trò

Ví dụ: Loại bỏ quyền thiết lập Remore tax & fee,… trên vai trò thu ngân

Lưu ý: Có thể phân vai trò cho những nhân viên đã được khai báo tại Danh mục/Nhân viên
Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!
Cập nhật 26/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cách lập bảng tính lương cho nhân viên
Xem thêm more
Quản lý danh mục nhân viên
Xem thêm more
Nhật ký tài khoản
Xem thêm more
Quản lý truy cập phần mềm
Xem thêm more
Thêm nhân viên
Xem thêm more