1. Trang chủ
  2. Menus and items
  3. Back-end
  4. Sắp xếp thứ tự thực đơn
  1. Trang chủ
  2. For manager
  3. Quản lý thực đơn
  4. Sắp xếp thứ tự thực đơn

Sắp xếp thứ tự thực đơn

I. MỤC ĐÍCH

Giúp quản lý nhà hàng có thể tự sắp xếp các món ăn/đồ uống trên thực đơn, thứ tự này sẽ giữ nguyên trong suốt quá trình sử dụng để nhân viên chọn nhanh khi ghi order cho khách

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Chọn tab Thực đơn, nhấn vào biểu tượngvà chọn Sắp xếp thực đơn

Bước 2: Tích chọn Người dùng tự sắp xếp

Chọn các món muốn sắp xếp tại tab Food. Món thứ nhất sẽ hiển thị đầu tiên trên danh sách món tại màn hình bán hàng, món thứ hai sẽ xếp ngay sau món thứ nhất,…

Bước 3: Nhấn Cất

Bước 4: Trên màn hình bán hàng, thứ tự món tại các tab Food đã được sắp xếp

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 26/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Quản lý danh mục đơn vị tính
Xem thêm more
Quản lý danh mục STPV Online
Xem thêm more
Quản lý danh mục thực đơn Online
Xem thêm more
Thêm đơn vị tính của NVL
Xem thêm more
Chỉnh sửa STPV trên thực đơn Online
Xem thêm more
Cập nhật giá bán nhanh
Xem thêm more