1. Trang chủ
  2. Restaurant Chain
  3. Tạo menu, thêm món, thêm nhóm và STPV

Tạo menu, thêm món, thêm nhóm và STPV

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhà hàng chuỗi tạo và sao chép nhanh menu giữa các chi nhánh

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Tạo menu

Chọn chi nhánh cần tạo menu. Đi đến Menu settings, có 3 cách tạo menu: Add items manually, Import from Excel file và Copy menu. Nếu chi nhánh này sử dụng chung menu với chi nhánh khác trong chuỗi thì chọn Copy menu. 

Tại Copy from, chọn chi nhánh sao chép menu và tại Copy to chọn chi nhánh hiện tại. Tiếp theo, nhấn Continue.

Nhà hàng có thể chọn toàn bộ menu

hoặc chọn các món áp dụng. Sau đó, nhấn Copy.

Ngoài ra, nhà hàng có thể nhập khẩu menu riêng của mình bằng cách chọn Import from Excel file. Chi tiết cách nhập khẩu tại đây.

Hoặc thêm từng món tại Add items manually.

2. Thêm món mới

Để thêm món mới, đi đến Menu/Menu offline và tại tab Items, nhấn Add.

Điền thông tin món. Nếu món này cũng bán ở chi nhánh khác thì tích chọn Copy to another location và nhấn Select location để chọn chi nhánh áp dụng. Sau đó, nhấn Save để lưu món.

3. Thêm nhóm 

Để thêm nhóm mới, đi đến tab Categories và nhấn Add. Điền thông tin nhóm. Nếu nhóm này cũng sử dụng ở chi nhánh khác thì tích chọn Copy to another location và nhấn Select location để chọn chi nhánh áp dụng. Sau đó, nhấn Save để lưu nhóm.

4. Thêm STPV

Để thêm STPV mới, đi đến tab Modifiers và nhấn Add. Điền thông tin STPV . Nếu STPV này cũng sử dụng ở chi nhánh khác thì tích chọn Copy to another location và nhấn Select location để chọn chi nhánh áp dụng. Sau đó, nhấn Save để lưu STPV.

Lưu ý: Khi chi nhánh mới chọn Copy to another location,

  1. nếu Categories/Modifiers chưa có thì sẽ tự sinh cho các chi nhánh khác
  2. thông tin chế biến tại đâu (Process at) hay thuế (Tax rate) sẽ không được tự động sao chép sang các chi nhánh khác.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 27/06/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Các thiết lập khác
Xem thêm more
Tạo và thiết lập thông tin Location
Xem thêm more