1. Trang chủ
  2. Restaurant Chain
  3. Tạo và thiết lập thông tin Location

Tạo và thiết lập thông tin Location

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhà hàng chuỗi thêm và thiết lập thông tin các chi nhánh

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Trên trang quản lý, đi đến System settings/Locations.

Nhấn Add để thêm chi nhánh. Tại đây điền License ID, tên chi nhánh, địa chỉ và các thông tin bắt buộc khác. Sau đó, nhấn Save để lưu chi nhánh.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 26/06/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Các thiết lập khác
Xem thêm more
Tạo menu, thêm món, thêm nhóm và STPV
Xem thêm more