1. Trang chủ
  2. For manager
  3. Quản lý khách hàng
  4. Thêm khách hàng vào danh sách
  1. Trang chủ
  2. Customers
  3. Thêm khách hàng vào danh sách

Thêm khách hàng vào danh sách

I. MỤC ĐÍCH

Giúp khai báo thông tin khách hàng vào phần mềm. Từ thông tin của khách hàng, nhà hàng có thể dễ dàng chăm sóc, chạy các chương trình khuyến mại, giảm giá, cũng như theo dõi công nợ của khách hàng,…

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Để khai báo khách hàng, thực hiện như sau:

Chọn Danh mục\Khách hàng. Nhấn Thêm

Khai báo xong khách hàng. Nhấn Cất

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 17/01/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Lập danh sách khách hàng từ file excel có sẵn
Xem thêm more
Khai báo nhóm khách hàng
Xem thêm more
Quản lý khách hàng
Xem thêm more