1. Trang chủ
  2. For manager
  3. Quản lý khách hàng
  4. Khai báo nhóm khách hàng
  1. Trang chủ
  2. Customers
  3. Khai báo nhóm khách hàng

Khai báo nhóm khách hàng

I. MỤC ĐÍCH

Giúp phân loại khách hàng vào các nhóm phù hợp để nhà hàng có thể dễ dàng chăm sóc và chạy các chương trình khuyến mại, giảm giá,…

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Để khai báo nhóm khách hàng, thực hiện như sau:

Chọn Danh mục/Nhóm khách hàng. Nhấn Thêm và khai báo thông tin cần thiết


Lưu ý:

Sau khi khai báo xong nhóm khách hàng, có thể thực hiện phân loại khách hàng theo nhóm như sau:

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 26/12/2023

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Lập danh sách khách hàng từ file excel có sẵn
Xem thêm more
Thêm khách hàng vào danh sách
Xem thêm more
Quản lý khách hàng
Xem thêm more